F e e l i n g  W e l l Spade 35, 1771 DA  Wieringerwerf        Mob. 06 - 50 93 77 49
Triggerpoint  (Myofasciale triggerpoints) *  We zullen eens kijken of de foto iets laat zien.... *  We kunnen dit of dat nog onderzoeken.... *  We hebben nu alles onderzocht en niets kunnen vinden.... *  We nemen uw pijnklacht serieus maar kunnen niets vinden dat het zou veroorzaken *  Zullen we maar eens een aantal behandelingen bij …. proberen... *  ’t Ja… u moet met deze pijn maar leren leven.... Uitspraken die nogal eens door artsen, waarop uw hoop gevestigd is, over het bureau gaan. De arts zal het toch wel weten, hij heeft er voor gestudeerd.... Dat niemand “alles” kan weten  is geaccepteerd, maar uw arts, uw specialist, daar is dit wel het verwachtingspatroon bij. Eigenlijk een beetje raar, hij is goed opgeleid, doet zijn bijscholingen en toch…..blijft bijna altijd kijken en denken vanuit wat hij ooit leerde. Dat er meer is dan het geleerde wordt dan (te) snel als alternatief bestempeld. Dat in China al rond 930 een zeer goed gezondheidsinzicht en behandelplan was en dat hier rond 1850 pas onderzoek naar gezondheid startte geeft te denken als je “ We” horen praten en stellingen poneren. Ik ga u niet vermoeien met allerlei onderzoeksverslagen en rapportages,  die zijn er meer dan in overvloed te vinden op internet, ik ga u wel iets uitleggen en vertellen. Meer dan zeventig jaar geleden starten in Amerika twee onderzoekers naar wat Myofasciale triggerpont genoemd wordt. Een uiterst gedegen, diepgaand en uitermate verrassend onderzoek, dat nog steeds gaande is, dat nog meer inzicht geeft in wat ik maar zal noemen “Als ik hier druk, voel ik daar de pijn”  En dat ik niet hoef te drukken op de plek waar het pijn doet, is een eigenlijk het meest verrassende dat deze onderzoekers ontdekten. Het is al zo vaak gebeurt tijdens een Myofasciale triggerpoint onderzoek dat de onderzoeker / behandelaar op een plek ( die vaak behoorlijk gevoelig is)  zijn vinger of duim legde en dat de cliënt direct de pijn voelde op de voor hem / haar bekende plek. Waarom die plek soms een behoorlijk stuk verwijderd was van de “pijnplek” was de eerst opkomende vraag, daarna uiteraard het waarom en waardoor…. een ketting aan vragen, waar ook heel veel antwoorden op kwamen. Stukje anatomie: een spier kan samentrekken en ontspannen. Door dat vermogen en het samenspel van verschillende spieren kan ik nu dit verhaal typen, mijn hoofd bewegen en straks opstaan en lopen om koffie te gaan halen. Nu kunnen door allerlei oorzaken  Myofasciale triggerpoints ontstaan: een valpartij, verkeerde houding, een ongeval… bedenk het maar. Een Myofasciale triggerpoint is een stukje van de spier die niet naar behoren zijn functie doet, maar op "aangespannen"  blijft staan. Dat kan een speldenknop groot zijn maar ook zo groot als een euro dubbeltje. Het deel van de hersenen waar dit signaal binnenkomt, weet op den duur niet meer wat hij met dat signaal van aangespannen staan aan moet en gaat dan ook zeg maar van slag raken en dit signalen verkeerd interpreteren. Dan is het mogelijk dat pijn waargenomen wordt daar waar die eigenlijke oorzaak niet is. Om het nog moeilijker te maken: het lijf kan zich soms gaan aanpassen aan dat verkeerde verhaal en botten zelfs een verkeerde stand geven waardoor b.v. een lichte mate van slijtage op foto’s te zien is waardoor niet de oorzaak maar het gevolg bestempeld wordt als zijnde de boosdoener. Dan heeft de klacht een naam gekrgen! Zo worden heel veel hernia operaties uitgevoerd waarna de pijnklacht nog net zo onprettig is als voor de operatie. Heeft niets geholpen zegt men dan. Jammer, want wanneer eerst even op Myofasciale triggerpoints onderzocht zou zijn, dan was wellicht de operatie niet nodig geweest en zou na deactiveren- zeg maar uitschakelen van de actieve Myofasciale triggerpoint die de pijn veroorzaakt, de dure en voor de patiënt belastende operatie niet nodig geweest kunnen zijn. De onderzoekers zijn zo grondig en nauwkeurig in hun onderzoek geweest dat er bijna een “spoorboekje” is waar je kunt zien: Hier doet het pijn…en daar zit de Myofasciale triggerpoint…en dan zijn er uiteraard vaak meerdere mogelijkheden… het is eigenlijk te simpel om waar te zijn en misschien daarom nog zo weinig ingeburgerd. Eigen ervaring: Ik kreeg een wortelkanaalbehandeling  in mijn voortand in de  onderkaak. Geen dag zonder pijn daarna. Een aantal verschillende soorten aan behandeling geprobeerd om verslost te worden van die pijn. Alleen het bekende aspirientje in verschillende hoeveelheden deed soms iets aan pijn vermindering. Ik zocht in het bekende boek Handboek voor triggerpoint therapie mijn probleem op: staat er precies in beschreven zelfs.. zoek naar de actieve Myofasciale triggerpoint onderaan de kin, krom je duim om de kaak heen en richting tanden en de rand afvoelend kwam ik een verdikking tegen die toen ik hem aanraakte direct een enorme herkenbare (= de pijn die ik altijd voelde) pijnscheut gaf. Oftewel bingo: kwestie van de actieve Myofasciale triggerpoint te deactiveren en het grootste gedeelte van het leed is geleden. Van kinds af aan heb ik een zwakke rug zoals men dat noemde, de pijn die ik bijna altijd had mocht ik mee gaan leren leven. De rug kraken was bij tijden bijna een wekelijks verhaal.  Onderzoek gaf aan dat mijn meest actieve Myofasciale triggerpoint die al die ellende in de onderrug veroorzaakte al die jaren bij mij boven in de billen zit. Met die wetenschap is ook een einde aan de ellende of zeker vermindering van pijn dan binnen handbereik. Ik prijs de dag dat ik totaal van die rugpijn af mag zijn, en weet nu, ik heb het zelf in de hand als ik pijn heb: gewoon even paar tellen behandelen. De behandelaar / therapeut doet een behandeling en legt uit hoe en wat u zelf thuis gaat doen. Helemaal geen dure specialistische behandeling en navenante nota’s… met uw eigen duimen of een balletje gaat u thuis aan de slag op de manier en in de frequentie zoals is opgegeven door de behandelaar en u ziet uw behandelaar nog maar een paar keer… U gaat met uw eigen lijf aan de gang, uw lijf doet de rest! En de behandelaar… die verdiend de kaas op zijn brood niet aan u. Mede aan de heer Clair Daviesen anderen die nog dagelijks met verder onderzoek bezig naar Myofaciale triggerpoints is het te danken dat steeds meer mensen bekend raken met Myofasciale triggerpoint. Uiteraard geeft deze kennis ook de behoefte dat er deskundige behandelaars zijn. Liefst elke huisarts en specialist zou hier bekend mee moeten zijn. Uiteraard is elk mens zijn eigen beste behandelaar,  voorlopig doen we het maar op de huidige manier en zijn er goed opgeleide mensen zoals ik die zich met uw pijn bestrijding bezig kunnen houden. Boek: zeer aanbevelenswaardig: Handboek Triggerpoint-therapie  van Clair en Amber Davies.